EU
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива,
обновена и качествена градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще!OPRR
 
 
 
Публично обществено обсъждане
ПДФ
Публично обществено обсъждане

Кръгла маса за набиране на проектни идеи. 15.02.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 
ПДФ
Публично обществено обсъждане

Публично обществено обсъждане 04.10.2012

 


 
eXTReMe Tracker