EU
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива,
обновена и качествена градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще!OPRR
 
 
 
ПДФ

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт”

Тел./факс: (+359) 2 987 13 14 / (+359) 2 987 33 05

Моб. тел: (+359) 885 587 172

Е-mail:

 
 
eXTReMe Tracker